MAK – ĐAM MÊ SỰ CHUYÊN NGHIỆP

Với phương châm “Đam mê sự chuyên nghiệp”, trải qua nhiều năm hình thành và phát triển Công ty TNHH MAK đã khẳng định được thương hiệu trên hai lĩnh vực kinh doanh chính: lĩnh vực cung cấp vật tư và dịch vụ sửa chữa container và cung cấp dịch vụ vận tải đường bộ – logistics.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

CUNG CẤP DỊCH VỤ LOGISTICS

CUNG CẤP VẬT TƯ SỬA CHỮA CONTAINER

CÔNG TY TNHH MAK

VĂN HÓA - TIN TỨC - SỰ KIỆN